Aktuelt
 

EU-domstolen bestemte 5. juni 2018 at en administrator av Facebooks fansider skal anses som en såkalt behandlingsansvarlig, sammen med Facebook. Det vil bety at den som oppretter en Facebook-side for markedsføring av sine produkter, vil være ansvarlig for å etterleve Personopplysningsloven (inkl GDPR) i sin behandling av personopplysninger via...

Justisdepartementet fremla den 23. mars forslag til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen. Lovforslaget ligger her: ...

E24 hevder i en artikkel at det er usikkert om GDPR kan implementeres som norsk lov innen fristen i 25. mai 2018, se https://rett24.no/articles/gdpr-fristen-kan-bli-utsatt

Da er nyttårsfeiringen over for denne gang og det er på tide
å reflektere over det som skal skje i året som kommer.

For å hjelpe brukerne til å forstå den nye personvernforordningen, skriver et råd bestående av representanter for alle datatilsynene i EØS veiledninger. (Rådet omtales ofte som Article 29 Working Party - WP29 for innvidde - er døpt «Det europeiske personvernråd» i det norske utkastet til ny personopplysningslov.)