Aktuelt
 

Justisdepartementet fremla den 23. mars forslag til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen. Lovforslaget ligger her: ...

E24 hevder i en artikkel at det er usikkert om GDPR kan implementeres som norsk lov innen fristen i 25. mai 2018, se https://rett24.no/articles/gdpr-fristen-kan-bli-utsatt

Da er nyttårsfeiringen over for denne gang og det er på tide
å reflektere over det som skal skje i året som kommer.

For å hjelpe brukerne til å forstå den nye personvernforordningen, skriver et råd bestående av representanter for alle datatilsynene i EØS veiledninger. (Rådet omtales ofte som Article 29 Working Party - WP29 for innvidde - er døpt «Det europeiske personvernråd» i det norske utkastet til ny personopplysningslov.)

I skyggen av oppstyret rundt EUs General Data Protection Regulation (GDPR), har EU lagt frem forslag til inngripende regler for elektronisk kommunikasjon og markedsføring. Kombinert med nye regler for håndheving av markedsføringsloven, kan endringene utgjøre rene minefeltet for markedsførere og andre som kommuniserer med sine kunder.

Den nye personvernforordningen i EU (GDPR) får direkte virkning i Norge fra 25. mai 2018. På bakgrunn av dette foreslo Justis- og beredskapsdepartementet den 6. juli 2017 at den nåværende personopplysningloven som bygger på 95-direktivet skal erstattes med en ny personopplysninglov. Høringsfristen er satt til 16. oktober 2017.