Fase 2: Analyser

For å finne ut hvilke tiltak som kreves for at din virksomhet skal oppfylle personvernreglene, må vi se på hva som allerede er på plass. Sammenligner vi dagens personvernstatus med hva GDPR krever, står vi igjen med et gap. Gap-analysen bestemmer tiltakene i GDPR-prosjektet ditt.

Vi hjelper dere med å gjøre en slik gap-analyse og videre tiltak.