no

Internkontroll og etterlevelse

I fase 4 forutsetter vi at din virksomhet har fått på plass deler av internkontroll i form av

  • beskrivelse av hvordan virksomheten organiserer sitt arbeid vedrørende personvern og internkontroll (styrende dokumentasjon), inkludert en beskrivelse av personvernstrategien og datasikkerhetsrutiner.
  • en rekke rutiner og retningslinjer som beskriver hvordan dere etterlever kravene i GDPR (gjennomførende dokumentasjon)

Fase 4 fokuserer på den kontrollerende delen av internkontrollen. Her skal virksomheten sikre at internkontrollrutinene etterleves.

Vi hjelper deg med å sette sammen internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av alle tiltak som er gjennomført i virksomheten, med fokus på kravene i GDPR.

Ta kontakt. 

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS