no

Etablere bransjenormer

GDPR oppfordrer til å etablere bransjenormer. Etterlevelse av bransjenormene vil forenkle etterlevelse av forordningen, typisk for virksomheter i én bransje.

Vi kan bistå med å utarbeide bransjenormer for en interesseorganisasjon eller bransjeorgan. Dette vil skje basert på en eller flere workshops, og munne ut i en skriflig bransjenorm. 

Din organisasjon eller aktuelle interessenter stiller med:

  • Fagpersoner som dekker tekniske og organisatoriske forhold i den
    aktuelle bransje 
  • Eksisterende bransjenormer o.l. (om finnes) 

Forventet tid: Fire til 26 uker, avhengig av intensitet, kompleksitet og om høringspraksis.

Ta kontakt

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS