no

Planlegging og budsjettering 

Med gap-analysen, personvernstrategien og behov for Data Protection Officer (DPO) avklart, blir det mulig å budsjettere fremdrift og kostnader.  

Vi hjelper deg å budsjettere kostnader til

  • etablering/oppgradering av internkontrollrutiner 
  • eventuell etablering av bindende konsernregler (BCR) 
  • etablering/oppgradering av dokumentasjon 
  • organisatoriske tiltak
  • tekniske tiltak
  • DPO (intern eller ekstern)

og med å sette opp en gjennomføringsplan. 

Organisasjonen stiller med gjennomføringsteamet, eksisterende rutiner, regler, dokumentasjon og tiltaksoversikt. 

Ta kontakt

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS