no

Varsling og avvik

Har du forberedt deg, vil avvik være enklere å håndtere. Uansett kan vi hjelpe deg om ulykken skulle være ute. Typisk vil vi kunne hjelpe deg med 

  • vurdering av om du må varsle ved avvik
  • hvilken informasjon du gir den enkelte og Datatilsynet
  • hvilke tiltak som bør iverksettes

Ta kontakt, så vil vi hjelpe deg til å redusere skadevirkningene. 

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS