no

Varsling og avvikshåndtering 

For å være i stand til å møte de korte fristene som er satt i GDPR og for å redusere omdømmetap ved databrudd og andre avvik, må du vite hvem som skal gjøre hva når.

Vi hjelper deg med:

  • Å etablere rutiner ved databrudd og andre avvik
  • Grunnopplæring av ansvarlige personer 
  • Standardmaler for informasjon 
  • Å lage oversikt over behov for bistand 

som del av en skriftlig beredskapsplan

Vi kan også bistå akutt dersom ulykken er ute.  

Ta kontakt

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS