Fase 5: Driftsfase

Når implementasjonen i fase 4 er gjennomført, starter en ny hverdag med personvern i fokus. I denne fasen behøver du verktøy og organisasjon som gjør etterlevelse enklere.