no

Innebygget personvern

Det er et krav i GDPR at virksomheten skal sørge for å ta personvern inn i databehandlingen - fra innhenting og bruk til sletting. 

Tenk på innebygget personvern når du skal utvikle eller kjøpe inn IT-systemer til virksomheten.  Se Sjekkliste for innebygget personvern her.

Vi hjelper deg med å vurdere lovlig(e) 

  • mengde data og hvordan dataminimere
  • varighet av behandlingen 
  • omfang av behandlingen
  • tilgang til dataene
  • standardinnstillinger 

og sammen med vår samarbeidspartner Webstep kartlegge nødvendige tekniske tiltak. 

Disse omfatter: 

  • tilpasning av prosesser, IT-infrastruktur og applikasjoner

  • gjennomgang av prosessflyt og systemarkitektur   


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS