no

Kort om personlig ansvar og forsikring 

Utover det ansvaret virksomheten har etter implementering av GDPR, vil styret og daglig leder kunne pådra seg ansvar personlig. Slikt ansvar kan oppstå om selskapet, og dermed aksjonærer, lider tap som følge av f.eks.:

  • de høye bøtene GDPR tillater (inntil 4 % av årlig konsernomsetning)
  • avhjelpstiltak ved databrudd 
  • varslingskostnader ved databrudd
  • avbruddstap

For å kartlegge ansvaret stiller organisasjonen med:

Ta kontakt


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS