no

Må jeg ha personvernombud, og kan jeg leie det inn?

Et personvernombud skal hjelpe den behandlingsansvarlige med å sikre at personvernet blir ivaretatt. Offentlige virksomheter må alltid ha et personvernombud. Private virksomheter må ha personvernombud dersom de som en del av sin hovedvirksomhet og i stor skala enten regelmessig og systematisk overvåker personer, behandler sensitive opplysninger eller opplysninger om straffbare forhold. Selv om du ikke har plikt til å opprette et personvernombud, kan det være lurt å ha. Det gjelder spesielt om du behandler sensitive personopplysninger eller personopplysninger i stort omfang eller du er i tvil om du må ha ombud. 

Rollen som personvernombud kan utføres av eksterne tjenesteleverandører, som advokater. Bull & Co tilbyr personvernombud som tjeneste, noe du kan lese mer om her. Dersom du trenger hjelp til å vurdere hvorvidt virksomheten må ha et personvernombud kan du kontakte oss her.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS