no

Sertifisering 

GDPR legger opp til at virksomheter kan sertifisere seg for å vise etterlevelse av forordningen. Fordelen er større trygghet for at alle krav er tilfredsstilt. Dermed reduseres risiko for databrudd og bøter.

Sertifiseringsordningen er per dags dato lite omtalt og lite utviklet, og tiden frem til mai 2018 vil avdekke hvordan denne ordningen skal foregå.

Ta kontakt dersom din virksomhet er interessert i å bli sertifisert som å etterleve EU-forordningen om personvern. 


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS