no

Gap-analyse  

Ved å gjøre en gap-analyse i fase 2 får du en indikasjon på omfanget av arbeidet som må gjøres for å etterleve GDPR. Gjennom analysen skaffer du deg oversikt over

  • dagens databehandling, kategorier av data og dataflyt  
  • bruk av IT-systemer og dataflyt mellom disse
  • eksisterende rutiner og dokumentasjon
  • intern organisering
  • eksisterende datasikkerhet
  • avtaleforhold med eksterne leverandører 

Med andre ord: hva du har på plass i dag. Ved å sammenlikne dette med de nye kravene i GDPR, finner du graden av etterlevelse i din virksomhet. 

Vi hjelper deg med å

  • sette opp tabeller og sjekklister 
  • skaffe oversikt over datatyper, type behandling og behandlingsgrunnlag 
  • identifisere nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet og annen etterlevelse

Ta kontakt.  


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS