no

Personvernombud som tjeneste

Om din virksomhet konkluderer med at dere trenger personvernombud, kommer spørsmålet om hvordan denne viktige rollen skal besettes. GDPR åpner for at rollen som personvernombud kan utføres av eksterne tjenesteleverandører - som advokater. 

Utsetting av jobben kan være interessant for virksomheter som ønsker å: 

  • unngå å investere store ressurser i å lære opp eget personell til personverneksperter 
  • fleksibilitet  
  • sikre habilitet
  • holde seg informert om regelendringer o.l.
  • dokumentere etterlevelse
  • redusere ansvar 

Som «in-house personvernrådgiver» hjelper vi din virksomhet med å lage rollebeskrivelser, dokumentasjon, oppgavelister og alle andre oppgaver en personvernrådgiver har ansvaret for. 

Ta kontakt for pristilbud. 


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS