Personvernrådgiver som tjeneste

Om din virksomhet konkluderer med at dere trenger personvernrådgiver, kommer spørsmålet om hvordan utnevnelsen av denne viktige rollen skal gjøres. GDPR åpner for at rollen som personvernrådgiver kan utføres av eksterne tjenesteleverandører - som advokater. 

Utsetting av jobben kan være interessant for virksomheter som

  • ikke ønsker å investere store ressurser i å lære opp eget personell til personverneksperter 
  • ønsker fleksibilitet  
  • ønsker å sikre habilitet
  • ønsker informasjon om regelendringer o.l.
  • ønsker dokumentert etterlevelse
  • ønsker redusert ansvar 

Som «in-house personvernrådgiver» hjelper vi din virksomhet med å lage rollebeskrivelser, dokumentasjon, oppgavelister og alle andre oppgaver en personvernrådgiver har ansvaret for.