no

Er du godt i gang, men lurer på om alt er på plass?

For å finne ut hva som er på plass og hva som mangler kan vi hjelpe deg med å gjennomføre en gap-analyse. Dette vil gi en indikasjon på omfanget av arbeidet som må gjøres for å etterleve GDPR.

Gjennom analysen skaffer du deg oversikt over hva du har på plass i dag når det kommer til:

  • Dagens databehandling, kategorier av data og dataflyt
  • Bruk av IT-systemer og dataflyt mellom disse
  • Eksisterende rutiner og dokumentasjon
  • Intern organisering
  • Eksisterende datasikkerhet
  • Avtaleforhold med eksterne leverandører

Ved å sammenligne dette med kravene i GDPR finner du graden av etterlevelse i din virksomhet, og kan ut ifra dette kartlegge hva som fortsatt mangler. Vi kan deretter hjelpe deg med å implementere de nødvendige tiltakene for å sikre full etterlevelse. Du kan lese mer om den videre prosessen her, eller ta kontakt med oss her.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS