no

Personvernrådgiver

Dersom du ønsker eller må ha personvernombud  kan denne være intern eller ekstern. 

Hvis du ønsker intern personvernrådgiver skal denne utpekes på basis av:

  • Fagkunnskap, særlig ekspertkjennskap til personvernrett  
  • Evne til å gjennomføre oppgavene tillagt personvernrådgiver i forordningen

Vi kan bistå med nødvendig opplæring, og definisjon av rutiner og oppgaver. 

Hvis du ønsker eksternt personvernombud som tjeneste, kan vi i Bull & Co fylle denne rollen.  

Ta kontaktEn tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS