no

Om oss - kontakt

Kristin Haram Førde
Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no

Kristin er en tech-advokat med stor interesse for personvern. Hun er rangert som en av Norges beste advokater på sine felt, og har jobbet i og med IT-bransjen i over 20 år. Hun sitter i Fagutvalget for Personvern i Juristforbundet. Til daglig rådgir hun virksomheter i alle deres spørsmål hva gjelder etterlevelse av GDPR og personopplysningsloven, samt i grensefeltene rundt dette, uavhengig av bransje. Hun er spesielt god på problemstillinger rundt dataflyt, internkontroll og dokumentasjon, BCR, skytjenester og overføringer av personopplysninger mellom virksomheter og ut av Europa, DPIA og cyber-sikkerhet. 

Kristian Foss
Mobil: +47 970 62 655
E-post: kf@bull.no  

Kristian har i mange år jobbet med personvern og teknologi-juss, for både store og små virksomheter. Han sitter i fagutvalget for IKT-rett i Juristenes utdanningssenter (som driver opplæring av advokater og jurister) og er en mye brukt foredragsholder. Kristians fokus er å finne løsninger innfor mulighetsrommet som faktisk finnes. Han har et stort internasjonalt nettverk, erfaring som husadvokat fra EDB Business Partner (nå TietoEVERY) og fra tvisteløsning.

Bull & Co Advokatfirma AS
Telefon: 23 01 01 01 
E-post: personvernfabrikken@bull.no

Vår erfaring er at arbeidet med å etterleve kravene i personvernforordningen fra EU (GDPR) er krevende å gjennomføre for alle typer virksomheter. Vi i Bull & Co er opptatt av å finne mulighetene og å forenkle dette arbeidet for våre klienter. Vi har i lang tid hatt ett av landets største og fremste advokatmiljøer innen IT og personvern. Våre advokater med ekspertise på disse feltene hjelper deg gjerne med å forstå og implementere reglene. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside.

Kontakt oss

Første telefonkonsultasjon er gratis. 

Bull & Co Advokatfirma AS

Universitetsgata 9, 0164 Oslo

+47 23 01 01 01

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS