no

Eksport av persondata

Skal du overføre personopplysninger til land utenfor EØS, gjelder særlige regler. Formålet er å sikre forsvarlig behandling også i mottagerlandet. 

Vi hjelper deg med å identifisere det beste grunnlaget for slik overføring. 

Ta kontakt

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS