no

Overvåking og varsling

De voldsomme bøtene i GDPR er ikke den eneste grunnen til at du vil avdekke databrudd raskest mulig. Risiko for rennométap og erstatningskrav kan reduseres kraftig om manglende datasikkerhet avdekkes raskt. 

Vår samarbeidspartner Webstep kan gi bistand til å etablere tekniske løsninger for å avdekke

  • at et brudd har skjedd

  • hvordan det har skjedd

  • hvem som er berørt 

  • hvilke data som er berørt

Du bør også vurdere å etablere en teknisk løsning for varsling av de berørte.

Ta kontakt med Webstep eller oss i Bull & Co

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS