no

Dataportabilitet

GDPR gir den enkelt registrerte rett til å kreve sine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler, med et vanlig brukt medium og format. Kravet i forordningen krever: 

  • Teknisk systemstøtte
  • Organisasjonell støtte
  • Avgrensning av data juridisk 

Webstep kan bistå med IT-teknisk kompetanse. DNV GL kan bistå organisatorisk. Vi i Bull & Co kan hjelpe deg med å trekke streken i sanden, hva angår hvilke data som skal utleveres. 

Ta kontakt med DNV GL, Webstep eller Bull & Co

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS