no

Avviksbistand

Fordel/formål:

Sett inn

Oppgaver omfattet:

Sett inn

Bidrag klient:

Din organisasjon må stille med ansvarlige for IT-sikkerhet, personal (HR), +++ overordnet ansvarlig som skal rappotere til daglig leder, i din virksomhet. ???

Særlige forutsetninger:

Fysiske møter skjer i Oslo eller Akershus. Reisetid faktureres for reiser utenfor, eller Skype el benyttes.

Forventet tid:

En til to?? uker, avhengig av intensitet.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS