no

Grunnopplæring og organisering

For å muliggjøre etterlevelse av reglene, må din organisasjon forstå reglene og organisere seg riktig. 

Grunnopplæring og organisering omfatter: 

  • basisopplæring i dagens personvernkrav
  • basisopplæring i kravene i GDPR 
  • oppsett av team
  • hjelp til utarbeidelse av planer for det videre arbeidet
  • plassering og beskrivelse av ansvar for ulike roller

Ta kontakt.  

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS