no

Sikkerhetskultur

Det hjelper lite med solide, nedskrevne rutiner og sikre datasystemer hvis de ansatte ikke følger rutinene eller tenker informasjonssikkerhet. GDPR setter krav til organisatoriske tiltak og til at de dokumenteres. Herunder menes en tilstedeværelse av sikkerhetskultur.

I et tilfelle av såkalt «adm.dir.-svindel» ble et norsk selskap svindlet for rundt 60 millioner euro. Dette ble oppnådd gjennom én telefonsamtale og to e-poster.

Vi jobber med endringer og måling av sikkerhetskultur (gjennom dokumentasjon) sammen med eksperter på området. 

Ta kontakt med oss eller Cltre AS

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS