no

Trenger du hjelp med å få alt på plass?

Vi skjønner at det kan virke overveldende å gå i gang med personvern. Derfor har vi utviklet en oversiktlig prosess som er delt opp i fem overkommelige biter.

Personvern involverer store deler av organisasjonen. Fase 1 handler derfor om å etablere teamet som skal ha ansvaret for implementering og oppfølging av personvern. Vi tilbyr grunnopplæring og hjelp med å sette opp teamet for å komme i gang.

Fase 2 handler om å finne ut hvilke tiltak som kreves for at din virksomhet skal oppfylle personvernreglene. Her kan vi hjelpe til med en gap-analyse for å kartlegge hva som er på plass og bestemme hvilke tiltak som skal inngå i personvernprosjektet.

Etter å ha funnet ut av behovene, kan hovedjobben starte i fase 3. Fasen omfatter å vurdere hvilket behandlingsgrunnlag man kan bruke, utarbeide personvernerklæring og internkontrollsystem, utpeke personvernombud (om nødvendig), kartlegge informasjonssikkerhet, etc. Vi hjelper deg med det du trenger.

I fase 4 må jobben som er gjort i fase 3 iverksettes i virksomheten. Fasen innebærer blant annet å etablere en sikkerhetskultur, gjennomføre opplæring slik at de ansatte er i stand til å etterleve GDPR og implementere internkontroll.

Når fase 4 er gjennomført, starter fase 5: En ny hverdag med personvern i fokus. Rutinene som ble utarbeidet i fase 3 og 4 viktige skal etterleves og videreutvikles. Avvik meldes. I takt med at virksomheten og regelverket endrer seg, gjøres tilpasninger. Vi bistår med personvernrådgivning, melding om avvik om ulykken skulle være ute og å holde deg oppdatert på personvern gjennom nettverksmøter.

Du kan lese mer om alle metodens faser her, eller kontakte oss her om du ønsker å komme i gang.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS