Strategisk ledelsesinnføring 

Dette arbeidet har som mål å skape overordnet forståelse for hva personvern er, og hvilken strategisk betydning det kan ha for din virksomhet.

Vi tilbyr en workshop der vi presenterer for dere hva personvern er, hva endringene i GDPR består i og hva det vil bety for din virksomhet, samt gi dere forslag til videre arbeid.

Din virksomhet stiller med ledere og andre ansvarlige for etterlevelse av personvernregelverket.

Ta kontakt