no

Strategisk ledelsesinnføring 

Innføringen har som mål å skape overordnet forståelse for hva personvern er, og hvilken strategisk betydning det kan ha for din virksomhet.

Vi tilbyr en workshop der vi presenterer for ledelsen hva personvern er, sentrale krav i GDPR og hva de betyr for din virksomhet, samt gi dere forslag til videre arbeid.

Din virksomhet stiller med ledere og andre ansvarlige for etterlevelse av personvernregelverket.

Ta kontakt

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS