Personvernerklæring

En personvernerklæring skal sørge at du gir den registrerte tilstrekkelig informasjon om personvernbehandlingen.  

Vi hjelper deg med utarbeidelse av personvernerklæringer på aktuelle språk. For å kunne ivareta de tekniske kravene til dokumentasjon og språkstøtte, samarbeider vi med selskapet Signatu.

Ta kontakt