no

Over 10 milliarder kroner i bot og forlik for Meta

10.01.2023
Foto: Photo by Mariia Shalabaieva on Unsplash
Foto: Photo by Mariia Shalabaieva on Unsplash

Forrige uke ble det kjent at Meta Irland har fått en bot fra det irske datatilsynet (DPC) på 390 millioner euro for brudd på personvernregelverket for Facebook og Instagram. Boten gjaldt manglende åpenhet og manglende rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

Meta ble også beordret til å sikre etterlevelse innen tre måneder. Selskapet har uttalt at det vil påklage både innholdet i avgjørelsene [KF1] og bøtene.

Det er også interessant at EDPB ønsket å instruere DPC til å gjennomføre en ny undersøkelse av alle Facebooks og Metas personopplysningsaktiviteter. DPC uttaler at en slik instruering ikke er i samsvar med strukturoppsettet i GDPR, og at i den grad det innebærer en overskridelse av kompetanse. Dermed vil det være aktuelt for DPC å bringe et søksmål for annullering for EU-domstolen.

Cambridge-Analytica - forlikt

Før jul ble det også kjent at Meta Platforms inngikk et forlik på 720 milloner dollar i et gruppesøksmål etter Cambridge-Analytica-skandalen. Forliket påstås å ikke være en innrømmelse av feil fra Metas side, men forliket var ifølge selskapet "in the best interest of our community and shareholders."

Cambridge Analytica jobbet for Donald Trumps vellykkede presidentkampanje i 2016 og er senere avviklet, som følge av skandalen. Selskapet var ett av mange tredjeparter som fikk informasjon om Facebook-brukere fra Facebook uten brukernes samtykke eller kunnskap. Informasjonen som ble sendt var hentet inn gjennom en app for personlighetstester, som brukerne ikke hadde samtykket til at ble overført, brukt til målrettet reklame og til å påvirke presidentvalget.

Meta har uttalt at selskapet i ettertid har gjort en gjennomgang av hvordan det etterlever personvernet.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS