Aktuelt
 

Flere kilder rapporterer at det belgiske datatilsynet har ilagt en betydelig bot for manglende etterlevelse av cookie-reglene. Boten skal utgjøre 1 % av omsetningen. Fordi selskapet som gjorde feilen var lite, utgjorde boten visstnok ikke mer enn 15 000 Euro.

Hvis du ikke helt har forstått poenget med personvern eller sliter med å forklare det for andre, bør du lese Edward Snowdens nye bok Systemfeil (september 2019). I boken forteller Snowden om sin oppvekst og hendelsene som ledet frem til hans dramatiske beslutning om å avsløre National Security Agencys (NSA) massive overvåkning av privatpersoner. Vi...

Samtykkekravet for bruk av ikke-nødvendige informasjonskapsler har vært uklart og har ikke blitt mye klarere etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i forgårs (27. november 2019) oppdaterte sine retningslinjer. Nkom fastholder den norske spesialregelen om at nettleserens forhåndsinnstilling holder som samtykke, samtidig som Nkom skriver at...

En fersk undersøkelse foretatt av PWC avdekker at en liten gruppe selskaper bevisst bygger datatillit som selskapsverdi, selv om det i første omgang går på bekostning av fortjeneste. Et annet overraskende funn var at selskapene anså regulering mer som en hjelp enn en hindring. Disse eliteselskapene bygger og beskytter verdien av data bevisst for å...

Selv om motstanden mot pop-ups har vært sterk, så er det lite som tyder på at den europeiske skjerpingen av samtykkekravet vil endres med det første. Dette tilsier at det allerede nå kan være lurt for nettsteder som benytter seg av cookies å vurdere hvorvidt det faktisk er behov for å innhente samtykke fra brukerne, samt oppdatere måten de gir...

I kjølvannet av et seminar Bull & Cos advokat Christine Stousland avholdt, ble hun intervjuet av Checkin om ulike spørsmål knyttet til personopplysninger og markedsføring. Artikkelen tar for seg spørsmål Checkin, som drifter et påmeldingssystem, ofte mottar fra sine kunder i forbindelse med avholdelse av konferanser, kurs og arrangementer.