no

Aktuelt
 

Styret har etter aksjelovene ansvar for forsvarlig organisering av selskapet, noe som også innebærer at både daglig leder og styremedlemmer kan bli erstatningsansvarlig for tap og skade. Særlig to forhold skjerper ansvaret, skriver tre advokater i BULL.

PST og E-tjenesten tøyer lovverket i sin iver etter å samle inn informasjon om norske borgere. Det er lite tillitsvekkende når nye hjemler skal gis. Og har overvåkningen i det hele tatt ønsket effekt?

Flere europeiske datatilsyn har konkludert med at bruk av Google Analytics er ulovlig. Vi har ventet på en avgjørelse fra det norske Datatilsynet. I slutten av februar fikk vi et forhåndsvarsel, som for mange betyr et forbud også i Norge. Telenor slipper med skrekken.

Artikkelen er publisert i Lov&Data 2022 nr. 4 s. 11–15 (LoD-2022-152-11).

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS