Aktuelt
 

En fersk undersøkelse foretatt av PWC avdekker at en liten gruppe selskaper bevisst bygger datatillit som selskapsverdi, selv om det i første omgang går på bekostning av fortjeneste. Et annet overraskende funn var at selskapene anså regulering mer som en hjelp enn en hindring. Disse eliteselskapene bygger og beskytter verdien av data bevisst for å...

Selv om motstanden mot pop-ups har vært sterk, så er det lite som tyder på at den europeiske skjerpingen av samtykkekravet vil endres med det første. Dette tilsier at det allerede nå kan være lurt for nettsteder som benytter seg av cookies å vurdere hvorvidt det faktisk er behov for å innhente samtykke fra brukerne, samt oppdatere måten de gir...

I kjølvannet av et seminar Bull & Cos advokat Christine Stousland avholdt, ble hun intervjuet av Checkin om ulike spørsmål knyttet til personopplysninger og markedsføring. Artikkelen tar for seg spørsmål Checkin, som drifter et påmeldingssystem, ofte mottar fra sine kunder i forbindelse med avholdelse av konferanser, kurs og arrangementer.

Svenske Telekomnyheterna melder ifølge Inside Telecom at Telenor kan risikere krav på omkring 360 millioner svenske kroner for et personvernbrudd. Bakgrunnen er at Telenor i Sverige skal ha hentet ut personopplysninger om 120 000 kunder fra Skatteverket, uten lovlig grunnlag for å gjøre dette. Saken er meldt til det svenske datatilsynet...

Google ble klaget inn til det franske datatilsynet (CNIL) av organisasjonene None of your Business («NOYB») og La Quadrature du Net («LQDN»). Avgjørelsen gjaldt forespørsler som brukere av Googles sitt operativsystem Android får ved oppsett av sin telefon. CNIL kom til at Personvernforordningen (heretter GDPR) sine regler om åpenhet og samtykke var...

Med debatten om at Huawei vil gjøre 5G-netteverk utrygge, kan det være på sin plass å se litt nærmere på hvilket ansvar tingens internett kan medføre for produsentene av tingene. Les mer om risikoen særlig knyttet til produktansvar for programvarekontrollerte ting under denne lenken.

2018 var året da håndhevingen av personvernforordningen (GDPR) begynte. Først i EU, noe senere i EØS-området. Mange har lurt på hvor streng håndhevingen fra de forskjellige europeiske datatilsynene kom til å bli. Her har vi noen tidlige indikasjoner, uten at vi skal slutte for mye av dem.