no

Aktuelt
 

PST og E-tjenesten tøyer lovverket i sin iver etter å samle inn informasjon om norske borgere. Det er lite tillitsvekkende når nye hjemler skal gis. Og har overvåkningen i det hele tatt ønsket effekt?

Artikkelen er publisert i Lov&Data 2022 nr. 4 s. 11–15 (LoD-2022-152-11).

Det har ikke vært mye tegn til intelligens bak dagens chatbots. ChatGPT ser ut til å endre dette, skriver Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk i Bull Advokatfirma.

Denne artikkelen er den første i en serie på tre artikler om kunstig intelligens og hvordan det utfordrer rettferdighets- og åpenhetsprinsippet i personvernforordningen art. 5 nr. 1 (a).[1] De neste artiklene vil bli publisert i Lov&Datas 4. utgave 2022 og 1. utgave 2023.

Personvernkommisjonen overleverte i dag sin rapport til regjeringen. I rapporten fremkommer det tydelig at kommisjonen er bekymret for markedskreftenes bruk av forbrukernes data, spesielt for de yngste. De foreslår 140 ulike tiltak. Blant annet en utredning av generelt forbud mot adferdsbasert markedsføring.

Europeisk politi har siden 2005 hatt adgang til deling av opplysninger som DNA og fingeravtrykk gjennom forordningen Prüm I. Nå har EU-kommisjonen i Prüm II foreslått en utvidelse av politiets adgang til å dele personopplysninger over landegrensene.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS