Aktuelt
 

Personvernrådet i EU har vedtatt at det danske Datatilsynets forslag til standard databehandleravtale oppfyller minstekravene etter personvernforordningen (GDPR). Tanken er at en standard databehandleravtale skal sikre enhetlig anvendelse av GDPR på tvers av landegrensene.

Har du kunder utenfor Norge, og har du hensyntatt kravene til aktivt samtykke for cookie-innstillinger på ditt nettsted?
Vi guider deg gjennom forskjellene i lovverket sammen med Bull & Co Advokatfirma.

I sin oppdaterte samtykkeveiledning av 4. mai gjør det europeiske Personvernrådet det klart at samtykker innhentet gjennom bruk av såkalte «cookie-walls» (samtykkevegger) er ugyldige. Samtykkevegger kan beskrives som landingssider eller (store) faner som krever ditt samtykke for at du skal få tilgang til en hjemmeside eller annen tjeneste. Du har...

Covid-19-utbruddet har tvunget oss over på Zoom, Slack og Dropbox i et tempo preget av hastverk. Er dette alltid greit, spør Kristin Haram Førde og Kristian Foss, partnere i Bull & Co Advokatfirma.

I 2018 vedtok staten California CCPA - the California Consumer Privacy Act of 2018. Loven har mange av de samme elementene som GDPR. CCPA krever for eksempel at nettsteder skal vise brukere hvilke data som samles inn om dem, hva dataene skal brukes til og at tredjeparter som har fått tilgang til dataene identifiseres. Internett-brukere vil også ha...

Flere kilder rapporterer at det belgiske datatilsynet har ilagt en betydelig bot for manglende etterlevelse av cookie-reglene. Boten skal utgjøre 1 % av omsetningen. Fordi selskapet som gjorde feilen var lite, utgjorde boten visstnok ikke mer enn 15 000 Euro.

Hvis du ikke helt har forstått poenget med personvern eller sliter med å forklare det for andre, bør du lese Edward Snowdens nye bok Systemfeil (september 2019). I boken forteller Snowden om sin oppvekst og hendelsene som ledet frem til hans dramatiske beslutning om å avsløre National Security Agencys (NSA) massive overvåkning av privatpersoner. Vi...