Aktuelt
 

Svenske Telekomnyheterna melder ifølge Inside Telecom at Telenor kan risikere krav på omkring 360 millioner svenske kroner for et personvernbrudd. Bakgrunnen er at Telenor i Sverige skal ha hentet ut personopplysninger om 120 000 kunder fra Skatteverket, uten lovlig grunnlag for å gjøre dette. Saken er meldt til det svenske datatilsynet...

Google ble klaget inn til det franske datatilsynet (CNIL) av organisasjonene None of your Business («NOYB») og La Quadrature du Net («LQDN»). Avgjørelsen gjaldt forespørsler som brukere av Googles sitt operativsystem Android får ved oppsett av sin telefon. CNIL kom til at Personvernforordningen (heretter GDPR) sine regler om åpenhet og samtykke var...

Med debatten om at Huawei vil gjøre 5G-netteverk utrygge, kan det være på sin plass å se litt nærmere på hvilket ansvar tingens internett kan medføre for produsentene av tingene. Les mer om risikoen særlig knyttet til produktansvar for programvarekontrollerte ting under denne lenken.

2018 var året da håndhevingen av personvernforordningen (GDPR) begynte. Først i EU, noe senere i EØS-området. Mange har lurt på hvor streng håndhevingen fra de forskjellige europeiske datatilsynene kom til å bli. Her har vi noen tidlige indikasjoner, uten at vi skal slutte for mye av dem.

GDPR-expert.com er nyttig "lovspeil" mellom GDPR, personverndirektivet fra 1995 og den norske personopplysningsloven. Bull & Co har laget den norske delen som nå er oppdatert med den nye personopplysningsloven som gjennomfører GDPR i Norge. Se: https://www.gdpr-expert.com.

Teknologiteamet i Bull & Co advokatfirma har de siste to årene gjennomført en rekke «GDPR-gjennomganger» for selskaper av alle størrelser og i ulike bransjer. Vi har sett at det er noen suksesskriterier som går igjen i de mest vellykkede prosjektene. Her deler vi noen av våre tips for at ditt prosjekt skal lykkes.

Nå om dagen raser det inn med forespørsler på epost og SMS om samtykke til videre markedsføring. Grunnen er at det nå er forbudt å drive elektronisk markedsføring uten at det foreligger et lovlig kommunikasjongrunnlag, som samtykke. Vi mener at avsender i mange tilfeller kunne spart seg å be om samtykke fordi det allerede er et kundeforhold mellom...