no

Robotene kommer!

11.01.2023

Det har ikke vært mye tegn til intelligens bak dagens chatbots. ChatGPT ser ut til å endre dette, skriver Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk i Bull Advokatfirma.

«Kunstig intelligens tar over verden! Eller gjør den det? OpenAI ChatGPT er en av de mest avanserte kunstige intelligens-teknologiene på markedet, men hva betyr dette egentlig for fremtiden?»

Slik blir ingressen når OpenAIs chatbot «ChatGPT» får i oppgave å skrive en artikkel om seg selv. Flere har fått med seg OpenAIs bildegenereringstjeneste DALL·E 2. I november lanserte OpenAI også sin «chatbot» ChatGPT, som står for «Chat Generative Pre-trained Transformer». Chatbots har ikke et særlig godt rykte. De føles gjerne mer som hindringer enn en hjelp når man ønsker å snakke med kundeservice. Det har ikke vært mye tegn til intelligens bak dagens boter. ChatGPT ser ut til å endre dette.

Kunstig intelligens har lenge fascinert mennesker. Filmer som The Terminator har påvirket våre forventninger til hva kunstig intelligens er. Da er det ikke rart at realiteten har skuffet. Men ChatGPT er alt annet enn skuffende. Chatboten er utpekt som den første virkelige konkurrenten til Google. Du kan spørre chatboten om hva som helst og få et svar, i stedet for å lete deg gjennom reklamefylte sideforslag fra Google. Og skjønner du ikke svaret chatboten gir, kan du be den forklare bedre.

Chatboten er ikke bare et leketøy. Gründere uten kodekunnskaper kan be ChatGPT om å skrive koden de trenger for IT-løsningen de har i hodet. Skolebarn som ikke forstår lærebøkene kan be om forklaringer. Er du for sent ute til et møte, kan du be om et forenklet sammendrag av den artikkelen du ble bedt om å lese i forkant. Og du trenger ikke lenger fortvile om du glemte å skrive nyttårstalen. Liker du ikke utkastet du får, kan du til og med be ChatGPT om å skrive den morsommere.

Det er også uendelige muligheter til å bygge tjenester oppå teknologien til OpenAI. DoNotPay har allerede lansert en videreutvikling av ChatGPT som kan hjelpe deg med å klage på parkeringsbøter, forhandle på regningene dine og sette opp testamentet ditt. De kaller seg selv for verdens første robotadvokat. Tjenester som denne kan gi et løft for rettssikkerheten ved å enkelt og rimelig forhindre utnyttelse av uvitende forbrukere. 

Noen fallgruver er det så klart. ChatGPT kan nemlig gi feil eller fordomsfull informasjon. ChatGPT er utviklet med maskinlæring, som innebærer at den er trent på store mengder data. Dersom disse dataene inneholder feil eller er mangelfulle, vil informasjonen chatboten gir også være det. På spørsmål fra meg om den alltid vil fortelle sannheten, ber den meg om å sjekke opplysninger den gir med flere kilder og å bruke sunn fornuft. ChatGPT advarer også selv om at den kan produsere fordomsfullt innhold.

Reguleringene må veie innovasjonsverdi mot de risikoene den nye teknologien innebærer

Dersom teknologien tas i bruk uten et kritisk blikk og en viss etisk standard, kan kunstig intelligens påvirke rettssikkerheten i negativ retning. En mulig risiko er kunstig intelligens som systematiserer diskriminering. På grunn av utviklingsmetoden er dette svært vanskelig å avdekke. Åpenhet og informasjon er derfor viktig. Når så viktige verdier som åpenhet og rettferdighet står på spill, kan det ikke være opp til hver enkelt utvikler og bruker å overholde disse.

EU har foreslått en forordning som til en viss grad regulerer etisk utvikling og bruk av kunstig intelligens. Så raskt som kunstig intelligens nå utvikler seg, er det helt nødvendig at også norsk lovgiver raskt kommer på banen med standarder som sikrer ivaretakelsen av våre verdier. Reguleringene må veie innovasjonsverdi mot de risikoene den nye teknologien innebærer.

Om du trodde at kunstig intelligens kun hører hjemme i science fiction-filmer, viser ChatGPT bare starten på hva som er mulig i den virkelige verden.

Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk

Advokatfullmektig med spesialisering i personvern og kunstig intelligens i Bull Advokatfirma

Artikkelen ble originalt publisert i Finansavisens papirutgave 9. januar 2023, og på nett 8. januar. 

Foto: Dall·E 2

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS