no

Nettverksmøter

For å holde virksomheten oppdatert på utviklingen i personvernreglene, har vi etablert Bull Personvernnettverk. Nettverket møter to ganger i året. Du får 

  • oversikt over endringer i regler og praksis 
  • stille spørsmål til oss 
  • diskutere spørsmål fortrolig i gruppen
  • informasjon om praktiske verktøy og ressurser 

Ta kontakt om du ønsker å delta.  

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS