no

Aktuelt
 

Denne artikkelen er den første i en serie på tre artikler om kunstig intelligens og hvordan det utfordrer rettferdighets- og åpenhetsprinsippet i personvernforordningen art. 5 nr. 1 (a).[1] De neste artiklene vil bli publisert i Lov&Datas 4. utgave 2022 og 1. utgave 2023.

Personvernkommisjonen overleverte i dag sin rapport til regjeringen. I rapporten fremkommer det tydelig at kommisjonen er bekymret for markedskreftenes bruk av forbrukernes data, spesielt for de yngste. De foreslår 140 ulike tiltak. Blant annet en utredning av generelt forbud mot adferdsbasert markedsføring.

Europeisk politi har siden 2005 hatt adgang til deling av opplysninger som DNA og fingeravtrykk gjennom forordningen Prüm I. Nå har EU-kommisjonen i Prüm II foreslått en utvidelse av politiets adgang til å dele personopplysninger over landegrensene.

Personvernnytt

28.02.2022

Det har skjedd mye innen personvern i det siste. Her er en kort oppsummering av noen av sakene.

Datatilsynet har varslet overtredelsesgebyr til Stortinget etter datainnbruddet høsten 2020 på 2 millioner kroner. Bakgrunnen er manglende tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Algoritmer trenger bare 68 «likes» på Facebook for å anslå hudfarge, seksuell orientering og politisk tilhørighet. PST kan nå få mulighet til masseinnsamling av dine «likes» og opplysninger fra det åpne nett.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS