De nye reglene i et nøtteskall 

Skjerpede regler, konsekvenser ved overtredelse 

De nye personvernreglene i GDPR betyr kraftige sanksjoner for brudd på dagens personvernkrav, og nye krav. De nye kravene fokuserer på dokumentasjon av sikkerhet, tilstrekkelige samtykker, klar informasjon, risikovurderinger og internkontrollsystemer. Krav til dataportabilitet, korte tidsfrister for respons og en ny type personvernombud, introduseres også. For styrer og daglig leder øker det personlig ansvaret. Les om nyheter og enkelttemaer i bloggen, vår metode for gjennomføring under tjenester eller ta kontakt

GDPR gjelder behandlingsdelen av personvernet. Den foreslåtte og like strenge kommunikasjonsvernforordningen (e-Privacy Regulation) gjelder kommunikasjonsdelen av personvernet. Den er særlig praktisk for markedsføring.

Ta første skritt mot etterlevelse

Tre enkle skritt mot etterlevelse og god nattesøvn  

  1. Forstå hva personvern er. Vi gir kompakt innføring tilpasset din virksomhet. 
  2. Kartlegg egen behandling av personopplysninger. Du gjør hoveddelen av jobben. Vi hjelper deg å forstå hva som mangler. 
  3. Skap orden. Vi får rutiner, vurderinger og systemer på plass sammen med deg. 

Fordi vi kan jussen, kan vi forenkle den for deg. Fordi vi har gjennomført mange prosjekter, gjør vi ditt enklest mulig. Som advokater tar vi ansvaret for også de vanskelig spørsmålene. 

Ta kontakt | Ring 23 01 01 01

Et trygt valg

Anerkjent kompetanse

Bull & Co Advokatfirma ble valgt som advokater for Datatilsynets og IKT-Norges store seminarrekke i 2017.

Våre advokater sitter i Juristforbundets fagutvalg for personvern og Juristenes utdanningsenter for IKT-rett.

Et trygt valg.  


Enkle forhold?

Personvern tilpasset din situasjon

Behandler virksomheten din få personopplysninger? Da kan vårt «Enkle forhold» personvernprodukt være noe for deg. 

Fastpris, mer selvbetjening, raskere frem til etterlevelse. 

Ta kontakt | Ring 23 01 01 01