no

Nyheter i GDPR

29.01.2017

Den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) fordrer et økt fokus på personvern for alle virksomheter som behandler personopplysninger. En del krav er like som i gjeldende direktiv, men en del krav er nye. Dette er en liste over noen av de viktigste endringene i EUs nye personvernforordning.

 • Utvidet territorium
 • Databehandlere regulert direkte
 • Innebygget personvern
 • Dataportabilitet
 • Regler om profilering
 • Økt dokumentasjonskrav
 • Data Protection Officer
 • Strengere krav til samtykke
 • Sensitive data - «eksplisitt» samtykke
 • Krav til dokumentasjon av samtykke
 • Barns samtykke
 • Høyere krav til informasjon til datasubjekt
 • Klarhet
 • Forståelig språk
 • Skjerpede krav varsel ved databrudd
 • Sanksjoner (opptil 2 og 4% årlig omsetning konsern)
 • Bortfall melde- og konsesjonsplikt
 • Bindende konsernregler nå regulert
 • Forsterkede rettigheter datasubjekter
 • Begrense databehandling - krav til minimering
 • Sletterett - rett til å bli glemt
 • Tidskrav svar fra databehandler
En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS