no

Personvernombud

Fordi GDPR for visse virksomheter krever at en såkalt Data Protection Officer (DPO/personvernombud) utpekes, må din virksomhet så tidlig som mulig finne ut om dere er forpliktet til å utnevne en DPO. Dette gjelder typisk:

 • offentlige virksomheter
 • databehandlere 
 • banker 
 • forsikringsselskap 
 • private sykehus 

Vi hjelper deg med å 

 • vurdere om virksomheten må ha en DPO
 • redegjøre for kravene til en DPO i GDPR 
 • definere rollen til og oppgavene for en DPO  

Fra din virksomhet trenger vi

 • informasjon om virksomhetens hovedgeskjeft
 • type og omfang av behandling av personopplysninger 
 • eierstrukturen i virksomheten 
 • annet som er relevant for å vurdere DPO

Vi tilbyr som tilleggstjeneste å stille som DPO. Dette kan være interessant for virksomheter som ikke ønsker å bruke ressurser på å lære opp en intern person i henhold til kompetansekravene som stilles i GDPR.  

Ta kontakt

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS