no

Standard databehandleravtale

04.09.2020

Personvernrådet i EU har vedtatt at det danske Datatilsynets forslag til standard databehandleravtale oppfyller minstekravene etter personvernforordningen (GDPR). Tanken er at en standard databehandleravtale skal sikre enhetlig anvendelse av GDPR på tvers av landegrensene.

Personvernrådets godkjennelse av danskenes standard databehandleravtale medfører at denne også kan brukes av norske virksomheter. Bruken av avtalen er frivillig. Fordelen med den standardiserte avtalen er at det norske Datatilsynet ikke vil etterprøve databehandleravtalens vedtatte innhold ved tilsyn.

Det norske Datatilsynet har lagt ut en uoffisiell norsk oversettelse av databehandleravtalen som kan lastes ned her.

Selv om avtalens bestemmelser er standard, er det mye som må fylles inn. Hvis din virksomhet skal inngå mange databehandleravtaler kan det være lurt å ha gjort mest mulig av denne tilpasningen på forhånd. Det er viktig at hver avtale tilpasses den databehandling som skal finne sted for den enkelte virksomhet og før hver avtaleinngåelse. Bruken er frivillig.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS