no

President Trump sår tvil om Privacy Shield

10.02.2017

USAs president Donald Trump lanserte i forrige uke en Executive Order (EO), der han erklærte at amerikanske lover om personvern (the Privacy Act ) kun skal gjelde for amerikanske borgere. Dette har skapt mye debatt, og spørsmål er blitt reist om dette slår bena under den transatlantiske avtalen mellom EU og USA kjent som The Privacy Shield. The Privacy Shield er avtalen som erstattet Safe Harbor, etter at sistnevnte ble kjent ugyldig i oktober 2015. The Privacy Shield danner grunnlag for lovlig overføring av personopplysninger fra EU til selskaper i USA som er sertfisert etter Privacy Shield.  Slike overføringer er kritiske for kommunikasjon over nettet, og igjen kritisk for internett-baserte løsninger og bruk av cloud computing levert av amerikanske it-leverandører. 

Fra europeisk side har det etter Mr Trumps utspill vært reist bekymring over europeiske borgeres og virksomheters sikkerhet, i og med deres overføring av data til USA. Fra amerikansk side er det ytret utsagn om at presidentens utspill ikke har prioritet over amerikansk lov fra kongressen , slik at europeiske borgere ikke burde ha noe å frykte.

Likevel er det sådd tvil om styrken i Privacy Shield, Trumps EO skaper igjen debatt om Privacy Shields levedyktighet, og amerikanske teknologi-selskaper håper på en bekreftelse fra the White House om at Privacy Shield fortsatt står ved lag.  

"Agencies shall, to the extent consistent with applicable law, ensure that their privacy policies exclude persons who are not United States citizens...from the protections of the Privacy Act..." 

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS