no

Praktisk GDPR-verktøy og innebygget personvern Frokostjuss 4.4.2018

05.03.2018

Demonstrasjon av fire GDPR-verktøy som kan hjelpe deg med å oppnå etterlevelse. Mulighet til å stille spørsmål, også til personvernadvokatene i Bull & Co. 

GDPR stiller krav til dokumentasjon som mange virksomheter strever med få uker før de nye personvernreglene trer i kraft. Mange spørsmål dukker opp:

  • Hva må vi dokumentere?
  • Hva er en protokoll?
  • Hvordan skal vi legge til rette for de registrertes rettigheter?
  • Hva vil Datatilsynet se etter når det kommer på besøk?
  • Hvordan systematiserer vi våre samtykker?
  • Hva innebærer innsyn, retting og sletting?
  • Hva er innebygget personvern?

Vi har gjennom vår erfaring med en rekke GDPR-prosjekter sett at mange virksomheter bør ta i bruk IT-verktøy for å klare å tilfredsstille de nye kravene.
Velkommen til fire kompakte demonstrasjoner av ledende norske GDPR-verktøy:

SESAM tilbyr en koordinerende plattform som ivaretar rettighetene til de registrerte. Plattformen ivaretar arbeidsflyten ved krav om innsyn, samtykkehåndtering, dataportabilitet, sikker innlogging samt automatisering av opplastingen og oppdateringen av interne data.

SIGNATU leverer et integrert system for generering av personvernerklæringer, innhenting og dokumentasjon av samtykker og kartlegging av tredjeparts webtjenester, for rapportering inn i personvernerklæringen.

ICONFIRM tilbyr en løsning for personverndialogen mellom den registrerte, behandlingsansvarlig og eventuelle mottakere ved registrering av data: Dokumentasjon av behandlingsgrunnlag, personvernerklæringer, samtykker, administrasjon av rettigheter, protokoller og personvernportal for den registrerte.

ARDOQ er en samhandlingsplattform for innhenting og vedlikehold av opplysninger om databehandling, systemkartlegging, datalagring m.m. på tvers av organisasjonen. Ardoq automatiserer gapanalyser, visualiserer gap i det som blir avdekket og varsler relevante parter.

PROGRAM:
08:00 Frokost og registrering
08:30 Velkomst og innledning Bull
08:45 Demonstrasjon av fire ulike GDPR-verktøy
10:00 Spørsmål til panelet av leverandører og advokater
10:15 Avslutning

DATO: onsdag 4. april 2018 fra kl. 08:30

STED: Observatoriegt. 1 b, Oslo, 7. etg. (ved Solli plass)

Fra kl. 08:00 byr vi som vanlig på hjemmebakt brød og syltetøy.

Seminaret er gratis. Velkommen!

Hilsen advokatene Kristin Haram Førde og Kristian Foss
Bull & Co Advokatfirma AS

Meld deg på her

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS