no

Nkom vurderer behov for presiseringer etter EU-dom om «cookies» (informasjonskapsler)

22.10.2019

Den 1. oktober 2019 avsa EU-domstolen dom i den såkalte «Planet49»-saken, som blant annet slår fast at et samtykke til bruk av informasjonskapsler må være aktivt, slik GDPR krever. Les mer om advokat Christine Stouslands artikkel her.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som kompetent fagmyndighet for dagens bestemmelser om informasjonskapsler, har så langt ikke kommet med ny norsk tolkning av hvordan dagens ekomlovgivning skal forstås i lys av den rettslige utviklingen i EU. Nkom melder imidlertid på sin nettside at de nå vurderer behovet for presiseringer som følge av rettsutviklingen og vil gå i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dette.

Nkoms uttalelse tilsier at man ikke trygt kan lene seg tilbake og velge å ikke forholde seg til denne dommen. Endringer kommer.

Les Nkoms artikkel her.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS