no

Gratulerer med GDPR-dagen og ny personopplysningslov!

25.05.2018

I dag begynner GDPR å gjelde for EU. 

I Norge ble ny Personopplysningslov vedtatt 22. mai 2018. Stortinget ga samme dato samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen! 

Den nye personopplysningsloven består av to hovedelementer: for det første gjøres GDPR til norsk lov, og for det andre er det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.  

Før loven kan settes i kraft i Norge må imidlertid EU ferdigbehandle EØS-komiteens beslutning, og alle EØS/EFTA-landene har vedtatt denne og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold. Det er fortsatt usikkert når GDPR trer i kraft i Norge, men foreløpig anslås datoen å være tidligst 1. juli 2018.

Les mer.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS