no

Godt nytt personvernår!

09.01.2018

Da er nyttårsfeiringen over for denne gang og det er på tide
å reflektere over det som skal skje i året som kommer.

Vi inne i det store personvernåret. GDPR trer i kraft mai 2018. Innen mai må alle norske bedrifter og offentlige institusjoner ha orden i systemer og rutiner for behandling av
personopplysninger. Store bøter kan være resultatet hvis dokumentasjonen ikke
er på plass.

Om GDPR ikke allerede er høyt på agendaen, bør dere sette personvern
høyt på agendaen straks for å få alt i orden innen mai 2018. Det blir et
hektisk og spennende år for alle som arbeider med personvern.

Godt nytt år!

For spørsmål til artikkelen eller personvern, ta gjerne kontakt med meg på rn@bull.no eller +47 95107590. Første samtale er kostnadsfri.


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS