no

GDPR forsinket til minst 1. juli!

25.04.2018

Selv om Stortinget klarte å levere lovproposisjonen tidligere enn de selv hadde antatt, vil implementeringen av GDPR i norsk lov fortsatt være avhengig av at GDPR blir formelt inntatt i EØS avtalen.

Det er tre forhold som må på plass før GDPR formelt blir en del av avtalen:

  1. endelig godkjenning av utkastet fra Råd for den europeiske union
  2. at forordningen vedtas på neste møte med EØS-komiteen som foreløpig er planlagt avholdt 31. mai 2018.
  3. alle EFTA-landene må godkjenne EØS-komiteens vedtak.

Det er sannsynlig, men ikke garantert at godkjenningen fra Råd for den europeiske union kommer før 31. mai 2018 slik at EØS-komiteen har muligheten til å vedta GDPR denne datoen. Det er imidlertid et konstitusjonelt forbehold om folkeavstemning i landet Liechtenstein som medfører ytterligere forsinkelser. Reglen innebærer at et eventuelt vedtak i EØS-komiteen 31. mai 2018 må tas med et forbehold om at det ikke blir nødvendig med folkeavstemning i Liechtenstein den påfølgende måneden.

Godkjenningsregelen i Liechtenstein innebærer at det konstitusjonelle forbeholdet først kan oppheves 1. juli 2018. På bakgrunn av dette vil forordningen mest sannsynlig ikke blir innlemmet i EØS-avtalen, og følgelig heller ikke implementert i Norge, før tidligst 1. juli 2018.

Til tross for denne forsinkelsen er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Regelverket er noe alle virksomheter må forholde seg til, uavhengig av eventuelle forsinkelser. Vi oppfordrer derfor alle til å fortsette med arbeidet for å sikre etterlevelse av det nært forestående regelverket.


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS