no

Fortsatt fri overføring av personopplysninger til Storbritannia

12.08.2021

Den 28. juni 2021 fattet EU-kommisjonen en adekvansbeslutning for Storbritannia. Det vil si at overføringer av personopplysninger til Storbritannia kan fortsette som før, med den bakgrunn at personopplysninger i det vesentlige har like god beskyttelse i Storbritannia som i EØS (etter GDPR). Det er derfor ikke behov for at den enkelte dataeksportør sikrer overføringer til Storbritannia gjennom de svært strenge og ressurskrevende overføringsgrunnlagene som gjelder for tredjeland, som du kan lese mer om her.

Adekvansbeslutningen avløser den midlertidige avtalen mellom EU og Storbritannia om fri overføringer av personopplysninger, som gikk ut i slutten av juni. Adekvansbeslutningen har en varighet på fire år. Etter dette kan EU-kommisjonen fornye beslutningen, dersom beskyttelsesnivået i Storbritannia fortsatt er tilstrekkelig. Dersom beskyttelsesnivået i Storbritannia viser seg å ikke lenger være tilstrekkelig i løpet av fireårsperioden, kan EU-kommisjonen velge å gripe inn mot adekvansbeslutningen tidligere.

Virksomheter som overfører personopplysninger til Storbritannia, trenger derfor ikke å foreta seg noe nytt.

Du kan lese mer om adekvansbeslutningen på EU-kommisjonen sine sider her. En oversikt over landene som omfattes av en adekvansbeslutning (hvitlisten) finner du her.

Overfører du personopplysninger ut av EØS, og lurer på om du har tilstrekkelig overføringsgrunnlag? Kontakt oss gjerne her.

Skrevet av praktikant Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS