no

Feil bruk av cookies tungt bøtelagt i Belgia

14.01.2020

Av Kristian Foss


Flere kilder rapporterer at det belgiske datatilsynet har ilagt en betydelig bot for manglende etterlevelse av cookie-reglene. Boten skal utgjøre 1 % av omsetningen. Fordi selskapet som gjorde feilen var lite, utgjorde boten visstnok ikke mer enn 15 000 Euro.

Kort fortalt skal belgisk datatilsyn ha uttalt følgende:

  • • Informasjon om informasjonskapslene som er brukt på siden var ikke tilstrekkelig.
  • • Informasjonen var tilgjengelig bare på engelsk, selv om nettsiden rettet seg mot fransk- og nederlandsktalende lesere.
  • • Nettsiden sørget ikke for mulighet for å velge bort visse typer informasjonskapsler.
  • • Samtykket var ikke finkornet nok - brukerne burde hatt mulighet til å samtykke til visse kategorier informasjonskapsler.
  • • Det fantes ingen enkel måte for brukerne å trekke samtykket tilbake, når det først var gitt.

Les mer om detaljene her:

https://www.cookieinformation.com/resources/blog/belgian-data-protection-authority-imposes-cookie-fine-of-15-000-to-sme

https://blogs.dlapiper.com/privacymatters/belgium-belgian-dpa-fines-for-cookie-non-compliance-and-warns-other-companies-to-act-in-compliance/

I likhet med øvrige store bøter som er ilagt det siste året, vil ikke siste ord være sagt før domstolen har vurdert saken.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS