no

Cookie-krav skjerpet av uvitenhet?

09.10.2019

Selv om motstanden mot pop-ups har vært sterk, så er det lite som tyder på at den europeiske skjerpingen av samtykkekravet vil endres med det første. Dette tilsier at det allerede nå kan være lurt for nettsteder som benytter seg av cookies å vurdere hvorvidt det faktisk er behov for å innhente samtykke fra brukerne, samt oppdatere måten de gir informasjon og innhenter samtykker på.

Advokat Christine Stousland har i denne artikkelen på digi.no sett nærmere på hvordan tendenser i EU tilsier at kravene til samtykke ved bruk av cookies er strengere enn det vi tidligere har antatt i Norge.

Les hele artikkelen her

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS