Priser

Tjenestene er beskrevet under Våre tjenester. Se vilkår i bunnen av siden. 

Fase 1 - Etablér teamet

Strategisk ledelsesinnføring personvern

1 workshop á 2 t. Inntil 8 personer. Inkl. materiell og forberedelser.  Mer info

NOK 12 000

Grunnopplæring

3 workshops á 2 t. Inntil 8 personer. Inkl. materiell og forberedelser. Mer info

NOK 30 000

Orienteringspakke

Strategisk ledelsesinnføring og grunnopplæring. Spar over 20% (kr. 8 400). Mer info

NOK 33 000

Fase 2 - Analysér

GAP-analyse

3 workshops á 2 t. Inntil 8 personer. Inkl. materiell og forberedelser. Mer info.

fra NOK 50 000

Personvernstrategi

2 workshops á 2 t. Inntil 8 personer. Inkl. materiell og forberedelser. Mer info.

fra NOK 25 000

Data Protection Officer (personvernombud)

Avklaring behov, krav og definisjon roller. Mer info.

fra NOK 12 000

Planlegging og budsjettering

Gjennomføringsplan og kostnadsoversikt. 1 møte á
2 t.  Mer info.

fra NOK 15 000

Personlig ansvar og forsikringsbrief

2 t. workshop, briefing-dokument, prisinnhenting forsikring. Mer info.

fra NOK 12 000

Analysepakke

GAP-analyse, personvernstrategi, planlegging og budsjettering. Spar 20% (kr. 18 000). Mer info.

fra NOK 72 000

Fase 3 - Etablér rutiner

Behandlingsgrunnlag

Vurderinger, oppsummerende rapport. Mer info.

fra NOK 15 000

Etablere grunnlag eksport persondata

Vurdering og sluttrapport. Mer info.

fra NOK 15 000

Personvernerklæring

Ett språk, oversiktlig teknisk miljø, ett formål. Mer info.

fra NOK 15 000

Sertifisering

(kommer snart Mer info.)

Internkontroll

Pris avhenger av omfang virksomhet og kompleksitet. Mer info.

fra NOK 25 000 

Innebygget personvern 

Pris avhenger av omfang virksomhet og kompleksitet. Mer info.

fra NOK 25 000 

Informasjonssikkerhet

Pris avhenger av omfang virksomhet og kompleksitet. Mer info.

fra NOK 25 000 

Etablere bransjenormer

Pris avhenger av omfang organisasjon og kompleksitet. Mer info.

fra NOK 35 000  

Data Protection Officer (DPO - personvernombud)

Opplæring, fastsettelse av mandat og rutiner. Mer info.

fra NOK 30 000 

Varsling og avvikshåndtering

Workshops, opplæring, maler og beredskapsplan. Mer info. 

fra NOK 40 000 

Rutinepakke

Personvernerklæring og internrutiner. Mer info.

Be om tilbud 

Fase 4 - Implementér

Etablere informasjonssikkerhet

Tekniske og organisatoriske tiltak. Mer info.

Be om tilbud

Internkontroll & compliance

Pris avhenger av organisasjon og kompleksitet. Mer info.

Opplæring

Pris avhenger av organisasjon og kompleksitet. Mer info.

Be om tilbud

Sikkerhetskultur

Pris avhenger av organisasjon og kompleksitet. Mer info.

Be om tilbud

Fase 5 - Driftsfase


Opplæringspakker

Tilbud gis utfra størrelse og kompleksitet. Mer info.

Be om tilbud

Personvernombud som tjeneste (DPO-as-a-service)

Tilbud gis utfra størrelse, kompleksitet og risiko. To faser: Implemetering (oppstartskost) og løpende drift. Abonnment. Mer info.


Oppstart fra NOK 30 000

Løpende fra NOK 25 000 pr. år

Nettverksmøter

Bull personvernnettverk, pris per person, per år, to møter. Mer info.

NOK 7500

Avviksbistand, ad hoc

Tilbud gis utfra størrelse og kompleksitet. 

Be om tilbud

Avviksbistand, abonnement

Tilbud gis utfra størrelse og kompleksitet

Be om tilbud


Alle priser eks. mva. 

Priser inkluderer reise til møter i Oslo og Bærum. Reisetillegg for møter i Akershus for øvrig, kr. 1 500. Reise til andre steder faktureres ihht. medgått tid og kostnad. 

Pakkerabatt forutsetter at pakken blir bestilt samlet som pakke.