Varsling og avvikshåndtering (forberedelse)

For å være i stand til å møte de korte fristene som er satt i GDPR og for å redusere omdømmetap ved databrudd og andre avvik, må vi vite hvem som skal gjøre hva når.

Vi hjelper deg med:

  • Å etablere rutiner ved databrudd og andre avvik
  • Grunnopplæring av ansvarlige personer 
  • Standardmaler for informasjon 
  • Å lage oversikt over behov for bistand 

som del av en skriftlig beredskapsplan

Vi kan også bistå akutt dersom ulykken er ute.  

Din virksomhet må stille med:

  • Nødvendige deler av gjennomføringsteamet 
  • Dagens beredskapsplaner (om finnes)
  • Oversikt over dagens leverandører (IT, PR osv.)

Forventet tid for utarbeidelse av beredskapsplan: To til 12 uker, avhengig av intensitet, omfang og kompleksitet.

Ta kontakt