Data Protection Officer

Dersom du ønsker eller må ha Data Protection Officer (DPO) kan denne være intern eller ekstern. 

Hvis du ønsker intern DPO skal denne utpekes på basis av:

  • Fagkunnskap, særlig ekspertkjennskap til personvernrett  
  • Evne til å gjennomføre oppgavene tillagt DPO i forordningen

Vi kan bistå med nødvendig opplæring, og definisjon av rutiner og oppgaver. 

Hvis du ønsker ekstern DPO som tjeneste kan vi i Bull & Co fylle denne rollen.  

Ta kontakt