Nettverksmøter

For å holde virksomheten oppdatert på utviklingen i personvernreglene, har vi etablert Bull Personvernnettverk. Nettverket møter to ganger i året. Du får: 

  • Oversikt over endringer i regler og praksis 
  • Stille spørsmål til oss 
  • Diskutere spørsmål fortrolig i gruppen
  • Informasjon om praktiske verktøy og ressurser 

Nettverket har inntil 10 deltagere. Møtene varer i 2 timer, pluss felles lunsj om ønskelig. 

Ta kontakt om du ønsker å delta. Pris ser du her.