GAP-analyse  

Ved å gjøre en GAP-analyse i fase 2 får du en indikasjon på omfanget av arbeidet som må gjøres for å etterleve GDPR. Gjennom analysen skaffer du deg oversikt over: 

 • Oversikt over dagens databehandling, kategorier av data og dataflyt  
 • Bruk av IT-systemer og dataflyt mellom disse
 • Eksisterende rutiner og dokumentasjon
 • Intern organisering
 • Eksisterende datasikkerhet
 • Avtaleforhold med eksterne leverandører 

og dermed hva du har på plass idag. Ved å sammenlikne dette med de nye kravene i GDPR, finner du grad av etterlevelse hos din virksomhet. 

Vi hjelper deg med: 

 • Å sette opp tabeller og sjekklister 
 • Å skaffe oversikt over datatyper, type behandling og behandlingsgrunnlag 
 • Identifisere nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet og annen etterlevelse.

Analysen gjennomføres ved:

 • 3 workshops á 2 timer 
 • Vår vurdering av situasjonen 
 • Utarbeidelse av sluttrapport

Din organisasjon stiller med ansvarlige for:

 • IT-systemer og dataflyt
 • IT-sikkerhet
 • Personal (HR)
 • Juridisk ansvarlig (om har)
 • Kvalitetssjef
 • Overordnet ansvarlig som skal rapportere til daglig leder
 • Andre som kan bidra i personvernprosjektet

Forventet tid: En til seks uker, avhengig av intensitet, kompleksitet og omfang.

Ta kontakt.