Etablere grunnlag eksport persondata

Skal du overføre personopplysninger til land utenfor EØS, gjelder særlige regler. Formålet er å sikre forsvarlig behandling også i mottagerlandet. 

Vi hjelper deg å identifisere det beste grunnlaget for slik overføring. 

Fremgangsmåte og konklusjonen oppsummeres i en sluttrapport. 

Din organisasjon må stille med ansvarlige for IT-sikkerhet og det området eksporten skal skje på, for eksempel personalsjef (HR) om ansatteopplysninger. 

Forventet tid: En til fire uker, avhengig av intensitet og kompleksitet.

Ta kontakt